Τετάρτη 19 Μαρτίου 2014

Δ.Σ.ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ 15/12/2012
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ  ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ ΔΕΎΤΕΡΟ   VIDEO ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΣ ΑΝΕΚΤΙΜΗΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΣΚΟΥΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΧΡΥΣΟΥ