Σάββατο 28 Ιουνίου 2014

S&P: Στην υψηλότερη ομάδα ρίσκου οι ελληνικές τράπεζες Πηγή:www.capital.gr


Στην υψηλότερη κατηγορία ρίσκου τοποθετεί τον ελληνικό τραπεζικό κλάδο η Standard & Poor΄s Ratings Services, στην ομάδα ΄10΄, στο πλαίσιο της αξιολόγησης για τον κίνδυνο του τραπεζικού συστήματος (BICRA).
Ο οίκος χρησιμοποιεί ένα σύστημα από το 1 μέχρι το 10 με το 1 να αντιπροσωπεύει το χαμηλότερο ρίσκο. Άλλες χώρες στην ομάδα 10 είναι η Αίγυπτος και η Λευκορωσία, σημειώνει στην ανάλυση του ο οίκος.
Η S&P παρουσιάζει τους εξής παράγοντες για την αξιολόγηση της:
Ισχυρά σημεία:
-Οφέλη από την υποστήριξη των κρατών της ΟΝΕ

-Ένα σχετικά συγκεντρωμένο τραπεζικό σύστημα το οποίο σταθεροποιείται

Αδυναμίες:
-Αρνητικός αντίκτυπος από τις χρηματοοικονομικές πιέσεις στην Ελλάδα
-Υψηλός πιστωτικός κίνδυνος
-Μεγάλες ανισορροπίες στη χρηματοδότηση
Ο οίκος σημειώνει ότι αν και η ελληνική οικονομία αρχίζει να σταθεροποιείται, η Ελλάδα συνεχίζει να αντιμετωπίζει αδύναμες οικονομικές προοπτικές. Εκτιμά ότι το ελληνικό ΑΕΠ θα συρρικνωθεί ελαφρώς το 2014, ενώ τα επόμενα λίγα χρόνια η χώρα θα βιώνει αδύναμη οικονομική ανάπτυξη και αποπληθωριστικές πιέσεις.
Ο οίκος σημειώνει ότι η παρατεταμένη οικονομική ύφεση, σε συνδυασμό με τις πιστωτικές πιέσεις, θα μεγεθύνουν τον πιθανό αντίκτυπο των συσσωρευμένων ανισορροπιών στο τραπεζικό σύστημα. Κατά την άποψη του οίκου, ο κίνδυνος υλοποιείται με τη μορφή πολύ υψηλών πιστωτικών ζημιών στα εγχώρια χαρτοφυλάκια των τραπεζών. Όπως σημειώνει οι ζημιές αυτές είναι σημαντικά υψηλότερες από εκείνες που καταγράφηκαν σε άλλες χώρες με παρόμοιο βαθμό μόχλευσης στον ιδιωτικό τομέα.
Επισημαίνει επίσης ότι αν και οι εγχώριες καταθέσεις έχουν αρχίσει πρόσφατα να δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης και ορισμένες τράπεζες απέκτησαν πρόσβαση στις διεθνείς αγορές, "δεν περιμένουμε οι ελληνικές τράπεζες να καταφέρουν να εξομαλύνουν αυτές τις ανισορροπίες επιτυχώς σε μεσοπρόθεσμο επίπεδο".

"Αντ’ αυτού θα παραμένουν δομικά εξαρτημένες από την εξωτερική στήριξη σε επίπεδο ρευστότητας", αναφέρει.

Τέλος, σημειώνει ότι λόγω της διαδικασίας αναδιάρθρωσης που βρίσκεται σε εξέλιξη στην αγορά και της αυξανόμενης συγκέντρωσης στο σύστημα, υπάρχει σημαντική πλεονάζουσα δυναμικότητα. Αυτό αναμένεται να επιβαρύνει την λειτουργική ικανότητα των τραπεζών, αναφέρει. Επιπλέον, η ικανότητα των τραπεζών όσον αφορά τη δημιουργία κερδών αναμένεται να παραμείνει σε μέτρια επίπεδα λόγω των αδύναμων οικονομικών συνθηκών και του υψηλού κόστους χρηματοδότησης.


http://www.capital.gr