Πέμπτη 17 Οκτωβρίου 2013

«Στο ράφι» η υγεία και ασφάλεια των ευρωπαίων εργαζομένων


    της Μαρίας Βαρλά*
Η Επιτροπή Μπαρόζο ανακοινώνει Πρόγραμμα Δράσης για την αποδόμηση του κοινοτικού κοινωνικού κεκτημένου
Σε κίνδυνο θεμελιώδη εργασιακά δικαιώματα εκατομμυρίων ευρωπαίων εργαζόμενων
Στο πάγο βάζει, μέχρι νεοτέρας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την ευρωπαϊκή νομοθεσία προστασίας υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Με επίσημη ανακοίνωση της στις 2 Οκτωβρίου 2013 εκφράζει την αφοσίωση της στο στόχο μείωσης των διοικητικών και οικονομικών  βαρών για τις επιχειρήσεις και περιγράφει μια συνολική πολιτική αποσάθρωσης του κοινοτικού κοινωνικού κεκτημένου......
Το Δεκέμβριο του 2013, η Επιτροπή εγκαινιάζει το πρόγραμμα  REFIT, όπως βαπτίζεται η συντονισμένη επιχείρηση απορρύθμισης των κανόνων ελέγχου των πρακτικών των επιχειρήσεων και της εργοδοτικής αυθαιρεσίας σε μια σειρά ζητημάτων, όπως η ασφάλεια των τροφίμων, η  υγιεινή και ασφάλεια στους χώρους εργασίας, η  διαχείριση των αποβλήτων, η προστασία των καταναλωτών , οι κλινικές δοκιμές φαρμάκων, η ασφάλεια ζώων και φυτών, οι διαδικασίες δημόσιων προμηθειών.
Για τα δύο προσεχή έτη εξαγγέλλονται 21 νομοθετικές Πρωτοβουλίες και 31 αξιολογήσεις και Εκθέσεις της Επιτροπής, στην κατεύθυνση απλοποίησης του κανονιστικού πλαισίου και αύξησης της ευελιξίας για τις επιχειρήσεις. Στο μικροσκόπιο της Επιτροπής θα μπει η νομοθεσία για την υγεία και ασφάλεια στους χώρους εργασίας( Οδηγία 89/391/ΕΕΚ και οι 23 σχετικές οδηγίες ), η οδηγία για το απόρρητο των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και των προσωπικών δεδομένων των εργαζομένων, η οδηγία για τους εποχιακά απασχολούμενους και για το χρόνο εργασίας. Για την ικανότητα προσαρμοστικότητα τους στις «νέες ανάγκες» της ευρωπαϊκής αγοράς, θα αξιολογηθούν και μείζονες πολιτικές, όπως η Natura 2012,  η ετικέτα Eco label, τα δικαιώματα των καταναλωτών, η νομοθεσία για την ασφάλεια των τροφίμων.
Η Επιτροπή αποφάσισε να απέχει από την πρόταση κανόνων για την προστασία των εργαζομένων από μυοσκελετικές διαταραχές και την έκθεση σε παράγοντες που ενοχοποιούνται για καρκινογενέσεις και δήλωσε ότι αποσύρεται από την υπό επεξεργασία οδηγία για την προστασία από τον κάπνισμα στους χώρους εργασίας και για την προστασία των εργαζομένων στον τομέα των υπηρεσιών  κομμωτηρίων.
Εκπρόσωποι των ευρωπαϊκών σωματείων μιλούν ανοικτά για ιδεολογική συμπαράταξη της Επιτροπής στο πλάι όσων πολεμούν το κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο και τον κοινωνικό διάλογο. Είναι επίθεση στην υγεία των εργαζομένων, επίθεση στο ρόλο των κοινωνικών εταίρων, όπως αυτός περιγράφεται στις Ευρωπαϊκές Συνθήκες, τονίζει ο Γραμματέας της  Ευρωπαίκής Ομοσπονδίας Σωματείων στις Υπηρεσίες και της Επικοινωνίες (UNI Europa), Oliver Roethig, καταγγέλλοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τον Πρόεδρό  της για απαράδεκτες, αντεργατικές μεθοδεύσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, υπό την Προεδρία Μπαρόζο, υπονομεύει όλη την πρόοδο που είχε σημειωθεί από τις δεκαετίες του 1970 στον τομέα προστασίας των εργαζομένων, χαϊδεύει τους ευρωσκεπτικιστές και τελικά λειτουργεί αντιευρωπαίκά και σίγουρα αντεργατικά, συμπληρώνει.
Την ίδια στιγμή, το κέντρο βάρους για τη διασφάλιση των κανόνων υγιεινής και ασφάλειας μετατοπίζεται, όπως γράφεται ευθαρσώς στο ίδιο επίσημο κείμενο της Επιτροπής, από το κράτος στον ιδιωτικό τομέα!!!
Πάντως όλα αυτά δεν εμποδίζουν την Λιθουανική Προεδρία να οργανώσει  την Τετάρτη συνάντηση κορυφής για την «Επένδυση» στον τομέα της υγείας στην εργασία, ενώ στα τέλη του μήνα θα διεξαχθεί «η  Ευρωπαϊκή Εβδομάδα για την Ασφάλεια και την Υγεία στην Εργασία»  με ενημερώσεις, συσκέψεις και αναίμακτες παρουσιάσεις ιδεών…
*Η Μαρία Βαρλά είναι νομικός, ΜΠΣ  Ευρωπαϊκές πολιτικές


http://www.totekmirio.gr